Zahtjev za kredit


Podaci i informacije koje se unose u web aplikaciju su dostupni samo MKD "Mikrofin" i koriste se za obradu Vašeg kreditnog zahtjeva. Zaštita Vaših podataka je obezbijeđena visokim standardima sigurnosti. Naš cilj je brza usluga i zadovoljan klijent.