A+ A A-

Evropski mikrofinansijski sektor 20.oktobra 2017. godine slavi po treći put Evropski dan mikrofinansiranja, inicijativu koju su organizovali Evropska mikrofinansijska mreža (EMN) i Mikrofinansijski centar (MFC). Ove godine sektor privlači pažnju na potrebu da se obezbijedi pravičan pristup finansijama, a fokusirajući se na potrebe grupa klijenata i klijentica koji su ostali izvan tradicionalne finansijske ponude.

Ove godine Udruženje mikrokreditnih organizacija (AMFI) obilježava ovaj Dan i promoviše mogućnosti koje mikrofinansiranje može ponuditi kao značajno sredstvo za podršku preduzetništvu, otvaranje novih poslova, zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

AMFI okuplja devet mikrokreditnih organizacija iz BiH i to: EKI, Lider, LOK, MI-BOSPO, Mikra, Mikro Aldi, Mikrofin, Partner i SUNRISE.

Mikrokreditni sektor postoji više od 20 godina, zapošljava ukupno 1.760 radnika i služi oko 200.000 klijenata. Mikrokreditni sektor upravlja iznosom od 706 miliona KM portfolija, a klijenti pokazuju visok nivo odgovornosti, s procentom otplate kredita nakon 30 dana 99%.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga