A+ A A-
Mikrokreditno društvo „MIKROFIN’’ d.o.o. Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu  koju čini 14 filijala i 61 ekspozitura širom Bosne i Hercegovine, a koje danas opslužuju više od 55.000 klijenata. 
Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto:
Administrativno - finansijski službenik – 1 izvršilac
                                   Mjesto rada: Bijeljina
Glavne odgovornosti
  • Kontrola izvoda i unos uplata sa izvoda u kreditnu aplikaciju samo za svoju filijalu,
  • elektronskim putem dostavlja Finansijskom službeniku u Službi finansija i računovodstva najave planiranih isplata kredita za svoju filijalu,
  • ovjeravanje dokumentacije i slanje pošte,
  • vođenje prijemne knjige za PTT pošiljke samo za svoju filijalu,
  • vođenje protokola za ulaznu i izlaznu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju samo za svoju filijalu,
  • obavlja i ostale zadatke u skladu sa zahtjevima neposrednog rukovodioca.
Uslovi
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
  • da imaju minimalno srednju stručnu spremu, IV stepen, ekonomskog smjera
  • da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije,
  • da poznaju Microsoft Office aplikacije,
  • poželjno je iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima 
Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD „Mikrofin” d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom „Za konkurs”) ili se prijaviti putem stranice http://www.mikrofin.com/ tako što odaberete stavku u meniju Prijava za posao.
Konkurs ostaje otvoren do 14.3.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati. Dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga