A+ A A-

Mikrokreditno društvo „MIKROFIN’’ d.o.o. Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu koju čini 14 filijala i 62 ekspoziture širom Bosne i Hercegovine, a koje danas opslužuju više od 55.000 klijenata.

Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto:

Savjetnik za klijente – 1 izvršilac

 

Mjesto rada: Trebinje       

Glavne odgovornosti

  • razvijanje i unapređenje prodaje kredita fizičkim licima,
  • obrada kreditnih zahtjeva,kreditna analiza i procjena kreditnog rizika,
  • monitoring i naplata kredita,
  • korespodencija sa klijentima i ostalim licima koja se obavlja preko prijemne kancelarije Društva,
  • ostali zadaci u skladu sa zahtjevima neposrednog rukovodioca.

 

Uslovi

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da imaju minimalno  srednju stručnu spremu, IV stepen (prednost imaju kandidati sa završenom VŠS ili VSS ekonomskog smjera),
  • da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije,
  • da poznaju Microsoft Office aplikacije.

Konkurs ostaje otvoren do 03.07.2018. godine.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD Mikrofin” d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom Za konkurs”) ili se prijaviti putem stranice http://www.mikrofin.com/ tako što odaberete stavku u meniju Prijava za posao.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati. Dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga