A+ A A-

Tatjana Kalaba, Prnjavor

Poslovna aktivnost: Peradarstvo
Ciklus: Treći

Kao i mnogi drugi stanovnici Srpca, Prnjavora i okolnih sela i Tatjana je, svojevremeno (1989), zajedno sa ostalim članovima porodice podigla objekat za bavljenje peradarstvom. Međutim, zbog događaja koji su uslijedili na ovim prostorima početkom 90-tih, uzgoj i tov pilića u tom objektu započet je tek 2001. godine. Od tada se Tatjana intenzivno bavi uzgojem jednodnevnih pilića, oko 6.000 komada u jednom turnusu. Paralelno sa tovom pilića Tatjana se bavi i proizvodnjom konzumnih jaja (u zasebnom objektu se nalazi 550 koka noslija). Proizvedena jaja i pilići se plasiraju na lokalno tržište, stalnim kupcima.

Tatjana je do sada iskoristila dva kredita odobrena od strane mikrokreditne organizacije MIKROFIN, Banja Luka, a u toku je korištenje trećeg kredita u iznosu od 20.000 KM sa rokom otplate od 36 mjeseci. Svi ovi krediti su iskorišteni za opremanje objekata za tov pilića ili koka nosilja i za nabavku neophodnih sirovina.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga