A+ A A-

IRBPreduzetnici

Korisnici kredita: Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.
Namjena kredita: Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava.
  Maksimalno 80% vrijednosti projekta može se finansirati ovim kreditom. Korisnik kredita mora da obezbijedi učešće od minimalno 20% od vrijednosti projekta u novcu, pravima i stvarima.
Iznos kredita: od 5.000 do 50.000 KM
Rok otplate: do 10 godina
Grejs period: do 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa je promjenljiva i razlikuje se za grupe korisnika koje definiše IRB:

• osnovna kamatna stopa

4,70%
• za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština 4,20%
• za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije 4,40%
• za članove klastera* 4,40%
• za projekte iz oblasti turizma 4,40%
• za pripremu izvoza 4,20%
Provizija: 1% - za pravna lica
0,5% - za fizička lica
Garancije:

Do 5 godina

FIZIČKA LICA - do 20.000 KM

Obavezna administrativna zabrana za žirante.

PRAVNA LICA – do 50.000 KM

Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.

HIPOTEKA – do 50.000 KM

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.

Preko 5 godina

HIPOTEKA – do 50.000 KM

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.

   

Za iznos 30.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS 4,70% i proviziju za obradu kredita od 0,5%, i trošak mjenice od 5 KM za klijente iz osnovne grupe EKS iznosi 5,02%.

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate od 84 mjeseca uz NKS 4,40% i proviziju za obradu kredita od 1%, i trošak mjenice od 5 KM, za klijente članove klastera EKS iznosi 4,81%.


 

* Klaster je oblik organizovanja i udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica radi unapređenja poslovanja, stvaranja dodatne vrijednosti ili smanjenja troškova za svakog člana klastera, čiji je nosilac pravno lice i kod koga su svi učesnici povezani ugovorom o saradnji/udruživanju.

Investiciono razvojna banka

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga