A+ A A-

Većina ljudi je čula za energetsku efikasnost, ali samo neki razumiju koliko uštedu ona stvarno donosi. Znaš li da bolja toplotna izolacija kuće ili stana uštedi i do 60% energije? A gdje su još stolarija, efikasniji sistemi za grijanje, niskoenergetski kućni aparati ili poljoprivredne mašine.

Zato, povećaj svoju energetsku efikasnost, a za pomoć pri realizaciji – obrati se nama.

 

Namjena

Kreditima za energetsku efikasnost mogu se finansirati mjere kojima se smanjuje potrošnja energije i emisija štetnih gasova:

U stambenim i poslovnim objektima – npr. zamjena sistema grijanja, izolacija vanjskih zidova i krovova, podna izloacija, stolarija itd.

U domaćinstvima – nabavka elektičnih kućnih aparata sa EU naljepnicom,

Korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i preduzećima – npr. zamjena klasičnog grijanja toplotnom pumpom, solarno-termalni sistemi za toplu vodu itd.

Rasvjeta (nabavka energetski efikasnih sijalica, zamjena klasičnih sijalica LED sijalicama itd.)

Poboljšanje radnih procesa (zamjena starog generatora novim na prirodni gas ili dizel/solarni pogon, zamjena traktora, nabavka opreme za obradu zemljišta itd.)

  Tabela Otplatni plan za sajt

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće od 15%. Za iznos kredita u visini od 50.000 KM i sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 15,5%, sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva 1,5%, troškom mjenica 10 KM (2 mjenice) i 12 KM troškova za ovjeru dokumentacije*, EKS  iznosi 17,43%.

*trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga