A+ A A-

 

 

MF Web 750x310

Svaki posao ima jednu zajedničku osobinu - potreban je novac, da bi se novac stvorio. I pekaru i električaru, kozmetičarki, zidaru, moleru, prevodiocu, potrebna su sredstva da ulože u svoj posao. Zato smo tu da vam pomognemo da uvećate svoje prihode.

 

Korisnici kredita: fizička i pravna lica.

Namjena kredita: ulaganje u osnovna ili obrtna sredstva.

Iznos kredita: od 1.000 KM do 50.000 KM.

Rok otplate kredita:

• do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,

• od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Ukoliko je kredit namijenjen za obrtna sredstva, ovi rokovi su kraći. Detaljnije saznajte od našeg kreditnog službenika.

Grejs period: do 18 mjeseci, zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Provizija: od 1% do 2%, u zavisnosti od visine kredita.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Tabela

 

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15,5%.

Za klijente koji imaju neregistrovane djelatnosti kamatna stopa se uvećava za 1%.

Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,50% sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva od 1%, troškom mjenica od 50 KM (10 mjenica po 5 KM), troškom ovjere dokumentacije 32,5 KM, EKS iznosi 18,44%.

Tokom akcije koja će trajati od 15.2. do 31.5.2019. godine, svi klijenti su oslobođeni provizije za obradu ove vrste kredita i dobijaju poklon!

Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,5% bez provizije za obradu kredita, sa troškom mjenica od 25 KM (5 mjenica po 5 KM) i troškom ovjere dokumentacije* od 12 KM, EKS iznosi 17,81%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

 

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti. Naznačene rate su povoljnije za lojalne klijente i klijente s urednom kreditnom istorijom. Za tačne iznose rata, posjetite najbližu kancelariju Mikrofina.

 

 

 

 

 

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga