A+ A A-

BrziKredit

Na brz i jednostavan način riješite potrebu za gotovim novcem. Odobreni iznos kredita možete iskoristiti za sve namjene, u skladu s vašim potrebama.

• Iznos kredita od KM 500 do KM 10.000.

• Rok otplate do 60 mjeseci zavisno od iznosa.

• Jednostavne garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom oplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

Korisnici kredita: fizička lica.

Namjena kredita: prema potrebi klijenta.

Iznos kredita: od KM 500 do KM 10.000.

Rok otplate kredita:

• do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,

• od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 10.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: nema.

Nominalna kamatna stopa: fiksna, kreće se od 19% do 20%, zavisno od roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,54% kod četvrtog i svakog narednog kredita.

Efektivna kamatna stopa:

Za iznos 10.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 20% i proviziju za obradu kredita 2% efektivna kamatna stopa iznosi 23,11%.

Prikazana efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu i proviziju za obradu kredita. Tako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici Mikrofina, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

Provizija: 2%.

Isplata kredita: gotovinski.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom otplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga