A+ A A-

KreditiZaJesen

Jesenje boje, mirisi kuhinje i porodica na okupu. Toplotu vašeg doma ništa ne može da zamijeni.

Mikrofinovi Krediti za bezbrižnu jesen namijenjeni su svima koji planiraju spremanje zimnice, kupovinu ogrjeva i druge pripreme za hladne dane pred nama.

Jer u srcu porodice nikad nije hladno.

Korisnici kredita: fizička lica zaposlena na neodređeno vrijeme, najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu.
Kredit se dobija bez žiranata uz polisu osiguranja od nezaposlenosti.
Klijenti koji su kreditno sposobni, a ne zadovoljavaju uslov vezano za zaposlenje imaju mogućnost kreditiranja uz adekvatne instrumente obezbjeđenja.

Uslovi:

• od 500 KM do 3.000 KM na 12 mjeseci, bez žiranata uz polisu koja pokriva nezaposlenost od 3 mjeseca

Nominalna kamatna stopa: fiksna, kreće se od 14,50%.

Efektivna kamatna stopa:

Za iznos 10.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 20% i proviziju za obradu kredita 2% efektivna kamatna stopa iznosi 23,11%.

Prikazana efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu i proviziju za obradu kredita. Tako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici Mikrofina, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga