A+ A A-

IRBStambeni

Korisnici kredita: Fizička lica.
Namjena kredita: Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20 m² po članu domaćinstva.
Iznos kredita: Od 10.000 do 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice.

Od 10.000 do 50.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.

Rok otplate: do 25 godina
Grejs period: nema
Kamatna stopa: • beneficirana grupa 3,60%
• grupa I 4,10%
• grupa II 4,60%
Definicije grupa
Benificirana grupa: • članovi porodica poginulih i nestalih boraca
• ratni vojni invalidi I-IV kategorije
• civilne žrtve rata od I-IV grupe
• samohrani roditelji sa četvoro i više djece
• porodice sa četvoro i više djece
• korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine
Grupa I:

• bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje)
• samohrani roditelji sa troje djece
• porodice sa troje djece

Grupa II:

• bračni parovi, bez obzira na stepen stručne spreme i broj djece

• porodice sa dvoje djece
• samohrani roditelji s jednim djeteom ili dvoje djece

Provizija: 0,5%
Garancije:

Do 5 godina

FIZIČKA LICA - do 30.000 KM

Garanti moraju zadovoljavati uslove u pogledu visine primanja i stabilnosti zaposlenja. Obavezna je administrativna zabrana za garante.

PRAVNA LICA

Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.

HIPOTEKA

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih i/ili pravnih lica.

Preko 5 godina

HIPOTEKA

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih ili pravnih lica.

Ukoliko nije zadovoljen definisani omjer vrijednosti hipoteke u odnosu na iznos kredita, obavezno je uz hipoteku uzeti dodatne garancije.

   

     Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 180 mjeseci uz NKS 3,60% i proviziju za obradu kredita 0,5%, za klijente iz beneficirane grupe EKS iznosi 3,74%.

     Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 240 mjeseci uz NKS 4,60% i proviziju za obradu kredita 0,5%, za klijente iz II grupe EKS iznosi 4,76%.

 

Investiciono razvojna banka

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga