A+ A A-

KreditZaAdaptacijuRekonstrukciju

Ovaj kredit namijenjen je podizanju kvaliteta života kroz uređenje ili kupovinu stambenog prostora.

Korisnici kredita: fizička lica.

Namjena kredita: kupovina stambenog prostora ili građevinskog zemljišta, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja stambenog prostora.

Iznos kredita: od KM 3.000 do KM 50.000

Rok otplate kredita:

• od KM 3.000 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: do 6 mjeseci za kupovinu stambenog prostora.

Nominalna kamatna stopa: fiksna i kreće se od 17% do 20% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,50% kod četvrtog i svakog narednog kredita.

 

Efektivna kamatna stopa:

Uz hipoteku:

Za iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci uz NKS 18%, proviziju za obradu kredita 1,5%, trošak po mjenici 5KM, trošak uspostave i vođenja hipoteke 500 KM, trošak ovjere dokumentacije* 7KM, efektivna kamatna stopa iznosi 20,98%.

Uz tri i više žiranata:

Za iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci uz NKS 18%, proviziju za obradu kredita 1,5%, trošak po mjenici 20KM, trošak ovjere dokumentacije* 12KM, efektivna kamatna stopa iznosi 20,44%.

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

 

Provizija: od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom otplate do 36 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga