A+ A A-

750x310

 

Još uvijek plaćate auto-osiguranje odjednom? Zašto živite u praistoriji? Uz Mikrofinov kredit za osiguranje motornih vozila, izbalansirajte svoje troškove i osigurajte svoje točkove na rate!

Nominalna kamatna stopa je 0%. Za iznos od 500 KM sa rokom otplate od 12 mjeseci i fiksnu proviziju od 20 KM, Efektivna kamatna stopa je 7,89%.

Krediti se plasiraju u saradnji sa društvima za osiguranje, sa kojima je zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga