A+ A A-

MF Grana Slajder 750x310 

Radni dan poljoprivrednika nikad ne prestaje. Stočar, voćar, ratar, pčelar i srcem i glavom uvijek su u poslu.

Postoji vrijeme sadnje i vrijeme ubiranja plodova. Vrijeme da se napune ambari i vrijeme da se napune baterije. Vrijeme da i vi izađete na zelenu granu!

S kreditima za poljoprivrednike do 50.000 KM u gotovom novcu, bićemo vaš vjetar u leđa.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi bile kao u sljedećem otplatnom planu*:

Tabela-poljoprivreda

 

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15% do 18%

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 15,5% uz 1% provizije za obradu kredita, uz trošak mjenice od 5 KM,  trošak ovjere dokumentacije* 12 KM, EKS iznosi 17,16%.

 

U akcijskom periodu od 15.2. do 30.6.2019. godine svi poljoprivrednici su oslobođeni provizije i dobijaju poklon!*

*do isteka zaliha 

 

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 15,5% bez provizije za obradu kredita, trošak mjenice od 5 KM,  trošak ovjere dokumentacije* 12 KM, EKS iznosi 16,63%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov za odobrenje svakog pojedinačnog kredita i cijene ovjere dokumentacije koja se razlikuje kod nadležnih organa koji dokumentaciju ovejravaju.

 

*Naznačene rate su približne vrijednosti. Rate su povoljnije za lojalne klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga