Products

 

Brzi kredit

Na brz i jednostavan način riješite potrebu za gotovim novcem. Odobreni iznos kredita možete iskoristiti za sve namjene prema vlastitim željama.

 

• Iznos kredita od KM 500 do KM 10.000.

• Rok otplate do 60 mjeseci zavisno od iznosa.

• Jednostavne garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom oplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

 

Korisnici kredita: fizička lica.

 

Namjena kredita: prema potrebi klijenta.

 

Iznos kredita: od KM 500 do KM 10.000.

 

Rok otplate kredita:

• do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,

• od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 10.000 maksimalno 60 mjeseci.

 

Grejs period: nema.

 

Nominalna kamatna stopa: od 19% do 20% zavisno od roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,4% kod četvrtog kredita,

• 0,8% kod petog i svakog narednog kredita.

 

Efektivna kamatna stopa: minimalno 22,08%.

 

Provizija: 2%.

 

Isplata kredita: gotovinski.

 

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

 

Garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom otplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

 

 

 

 

Iako nastojimo da sve informacije koje objavljujemo budu precizne i aktuelne, molimo vas da imate na umu da ništa od navedenog ne pretstavlja stručni savjet. Odgovorni ste za odluke o novcu koje donosite. Tekstovi su objavljeni samo u svrhu informisanja i ne mogu zamijeniti stručni finansijski niti pravni savjet. Molimo vas da nam se obratite ukoliko imate pitanja.