Krediti za preduzetnike

Krediti za preduzetnike

KREDITI ZA PREDUZETNIKE

Imate dobru poslovnu ideju? Mi ćemo je podržati. Kredit za mikropreduzetnika prepoznaje individualne potrebe preduzetnika i nudi brza finansijska rješenja. NAMJENA: ulaganje u osnovna ili obrtna sredstva. USLOVI: Iznos kredita:
  • od 1.000 KM do 50.000 KM za registrovane djelatnosti
  • od 1.000 KM do 15.000 KM za neregistrovane i djelatnosti registrovane kraće od 6 mjeseci.
Rok otplate kredita:
  • do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,
  • od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,
  • od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.
Ukoliko je kredit namijenjen za obrtna sredstva, ovi rokovi su kraći. Detaljnije saznajte od našeg kreditnog službenika. Kamatna stopa: Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15,5%. Za klijente koji imaju neregistrovane djelatnosti kamatna stopa se uvećava za 1%. Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,50% sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva od 1%, troškom mjenica od 50 KM (10 mjenica po 5 KM), troškom ovjere dokumentacije 32,5 KM, EKS iznosi 18,44%.  Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,5% bez provizije za obradu kredita papertyper.net, sa troškom mjenica od 25 KM (5 mjenica po 5 KM) i troškom ovjere dokumentacije* od 12 KM, EKS iznosi 17,81%. * trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Grejs period: do 18 mjeseci, zavisno od iznosa kredita. Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta. Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima. Provizija: od 1% do 2%, u zavisnosti od visine kredita. Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

12

24 36 48

60

1.000

92

50

5.000

458 250 181

147

10.000

907 494 357 289

249

30.000

2.715 1.476 1.062 858

738

50.000

4.525 2.460 1.770 1.430

1.229

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.