Mikrokreditno društvo „MIKROFIN’’ d.o.o. Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja prije više od 20 godina, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu koju čini 14 filijala i 63 ekspoziture širom Bosne i Hercegovine, a koje danas opslužuju više od 50.000 klijenata.
Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto:

 

Savjetnik za klijente
Mjesto rada: Novi Grad – 1 izvršilac

Glavne odgovornosti

  • vrši cjelokupan proces obrade kreditnih zahtjeva za stanovništvo koji se obrađuju po brzoj proceduri,
  • redovno prati otplatu kredita,
  • radi telefonske prodajne razgovore,
  •  vrši realizaciju i zaključivanje ugovora o kreditu sa klijentima,
  • obavlja ostale zadatke koji proizilaze iz propisanih procedura i na zahtjev neposrednog rukovodioca.

Uslovi
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • srednja, viša ili visoka stručna sprema,
  • sposobnost korištenja MS Office-a,
  • izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
  • vozačka dozvola „B“ kategorije

Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2019. godine.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti direktno putem linka: https://mikrofin.com/karijera/ ili svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD „Mikrofin“ d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom Za konkurs).
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati. Dostavljene molbe se ne vraćaju. Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Sva prava zadržava Mikrofin, Banja Luka.