Poštovani klijenti,

Mikrokreditno društvo Mikrofin će pružiti maksimalnu podršku i imati razumijevanja za klijente koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim ekonomskim posljedicama uzrokovanim pandemijom virusnog oboljenja „Covid – 19“, odnosno klijentima čiji su izvori za otplatu kreditnih obaveza usljed negativnog uticaja smanjeni i time im je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Mikrofinu.

Agencije za bankarstvo su objavile „Odluku o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19“, sa kojima se možete upoznati na internet stranici www.abrs.ba, odnosno www.fba.ba. Ova odluka daje nam mogućnost da na osnovu pojedinačne analize ugroženosti, klijentima (fizičkim i pravnim licima) ponudimo jednu ili kombinaciju više od dole navedenih mogućih mjera u sklopu primjerenog modaliteta:

 1. Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita na period od najduže 12 mjeseci - Mjera se primjenjuje na klijente (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente kojima su smanjena mjesečna primanja ili klijente koji imaju neredovna mjesečna primanja, odnosno na klijente (pravna lica - preduzetnici, poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenjamjera restrikcija za suzbijanje širenja virusnog oboljenja „Covid - 19“, klijente kod kojih je smanjen obim mjesečnih prihoda usljed smanjenja obima poslovne aktivnosti, klijente koji ostvaruju neredovan mjesečni prihod usljed otežane naplate potraživanja od kupaca ili klijente kojima je ugrožena likvidnost u poslovnoj aktivnosti usljed promjene tržišnih uslova.
 2. Grejs period za otplatu glavnice kredita na period najduže do 31.12.2021. godine, uz mogućnost produženja krajnjeg roka otplate kredita za period trajanja grejs perioda. Mjera se primjenjuje na klijente (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente koji su imali gubitak svih mjesečnih primanja, odnosno za klijente (pravna lica – preduzetnici, poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusnog oboljenja „Covid - 19“, klijente koji imaju potpunu obustavu svih mjesečnih prihoda.
 3. Moratorijum odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza, na period najduže do 30.06.2021. godine, bez mogućnosti produženja krajnjeg roka otplate kredita. Mjera se primjenjuje na klijente (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente koji su imali gubitak svih mjesečnih primanja, odnosno na klijente (pravna lica - preduzetnici, poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusnog oboljenja „Covid - 19“, klijente koji imaju potpunu obustavu svih mjesečnih prihoda, i klijente koji su iz navedenih kategorija a ne prihvataju grejs period kao posebnu mjeru; uz pisani Zahtjev za posebnu mjere potrebno je priložiti bilo koji dokument kojim se dokazuje da je došlo do smanjenja platežne sposobnosti. U toku trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu. Nakon isteka moratorijuma, pripadajuću kamatu i glavnicu pripisujemo na sve preostale anuitete ravnomjerno. U slučaju prijevremene oplate kredita za vrijeme trajanja ili po prestanku moratorijuma Mikrofin ima pravo da naplati kamatu koja je obračunata za vrijeme trajanja moratorijuma.
 4. Reprogram kredita. Mjera se primjenjuje na kredite klijenata koji su direktno ili indirektno pogođeni širenjem virusnog oboljenja „Covid - 19“ i koji su na dan 29.02.2020. godine, bili u kašnjenju većem od 60 dana. Ukoliko je klijent imao više kredita na dan 29.02.2020. godine, u svim slučajevima mjera koja se može primjeniti je reprogram kredita.
 5. Kredit za likvidnost. Mjera se primjenjuje na klijente iz segmenta poslovnih aktivnosti (pravna lica – preduzetnici, poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusnog oboljenja „Covid - 19“, klijente kojima je smanjen obim mjesečnihprihoda usljed smanjenja obima poslovne aktivnosti, klijente koji ostvaruju neredovan mjesečni

Uslovi kredita:
Namjena: za prevazilaženje trenutnih poteškoća sa likvidnošću
Iznos kredita: do 10.000 KM
Rok otplate: do 36 mjeseci
Naknada: bez naknade
Kamatna stopa: nominalna kamatna stopa je jednaka najnižoj kamatnoj stopi aktivnih kredita klijenta iz segmenta poslovnih aktivnosti (u obzir se ne uzimaju krediti koji su odobreni po subvencionisanoj kamatnoj stopi).

Važne napomene:

 • Prilikom ugovaranja posebnih mjera, Mikrofin neće naplaćivati dodatnu naknadu klijentima za izvršene usluge – obradu kredita ili modifikaciju postojećih kreditnih partija,
 • Ostale troškovi koji su uzrokovani sa svrhom realizacije odobrenih mjera snosi klijent u skladu sa internim politikama i procedurama Mikrofina, a isti mogu da se odnose na troškove kao što su: troškovi dodatnih mjenica, provjere i registracije ili produženja registracije zaloga u Registru zaloga BiH, troškove notara i upisa hipoteke i ostalih instrumenata гидра obezbjeđenja, kao i sve ostale troškove neophodne da se realizuje odobrena mjera odnosno koje je po zakonu neophodno ponovo uspostaviti/aneksirati u slučaju produženja krajnjeg roka otplate kredita ili povećanja izloženosti,
 • Kamatna stopa za modifikovane izloženosti, koje su odobrene u sklopu primjerenog modaliteta ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom o kreditu,
 • Efektivna kamatna stopa za modifikovane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana osnovnim ugovorom o kreditu,
 • U toku trajanja moratorijuma i grejs perioda obračunava se 75% inicijalno ugovorene kamatne stope (RS i FBiH), a sve navedene mjere su podjednako važeće u oba entiteta (RS i FBH),
 • U toku trajanja moratorijuma Mikrofin neće obračunavati zateznu kamatu.

Prije odobrenja gore navedenih posebnih mjera, kreditno osoblje Mikrofina dužno je da klijenta upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima posebnih mjera, a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i potpisati Izjavu o prihvatanju ponude, ako istu prihvataju.
Pored toga, za realizaciju gore navedenih posebnih mjera u sklopu primjerenog modaliteta, neophodno je da Mikrofin sa klijentom zaključi aneks osnovnog ugovora o kreditu ili novi ugovor o kreditu, u zavisnosti od toga o kom modalitetu se radi.
Svi klijenti čiji su izvori za otplatu kreditnih obaveza usljed negativnog uticaja virusnog oboljenja „Covid-19“ smanjeni i time im je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Mikrofinu, mogu predati Zahtjev za posebnu mjeru na sljedeće načine:

 • Popunjavanjem formulara na internet stranici www.mikrofin.com,
 • Slanjem fotografije popunjenog fomulara putem Vibera (na broj koji će klijent dobiti od svog kreditnog službenika ili pozivom na broj poslovnice Mikrofina),
 • Slanjem skeniranog formulara putem elektronske pošte,
 • Slanjem popunjenog formulara putem redovne ili brze pošte,
 • Dolaskom u najbližu poslovnicu Mikrofina, uz obavezno prethodno zakazivanje termina.

U period trajanja posebnih mjera ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja posjetite internet stranicu Mikrofina, pošaljite upit na naš Facebook profil ili pozovite poslovnicu Mikrofina u svom gradu.

Sva prava zadržava Mikrofin, Banja Luka.