Odobreni beskamatni krediti za ugrožena preduzeća u BiH

Odobreni beskamatni krediti za ugrožena preduzeća u BiH

Njemačka razvojna banka (KfW) i MKD Mikrofin potpisali su Ugovor o kreditu kojim je Mikrofin dobio na korištenje kreditna sredstva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona eura, a koja su namjenjena za smanjivanje negativnih uticaja pandemije COVID-19 na poslovanje preduzetnika u Bosni i Hercegovini.

Krediti će biti plasirani fizičkim licima preduzetnicima i mikro i malim preduzećima koji su državljani/registrovani u BiH, u svim sektorima ekonomije.

Uslovi mikrokredita (propisani od strane KfW):

  • Nominalna kamatna stopa na kredite je 0%.
  • Provizija na obradu kredita je 0%.
  • Efektivna kamatna stopa je 0%
  • Maksimalan iznos pojedinačnog kredita je 25,000 KM.
  • Maksimalan rok otplate pojedinačnog kredita je 36 mjeseci.
  • Maksimalan grejs period može biti do 6 mjeseci.
  • Najduži mogući datum otplate svih kredita je 15. decembar 2023. godine.
  • Krediti se ne mogu koristiti za refinansiranje obaveza klijenata kod drugih finansijskih institucija ili MKD Mikrofin niti za reprogramiranje postojećih kreditnih obaveza klijenata u MKD Mikrofin ili drugim finansijskim institucijama.
  • Krediti se mogu odobravati samo unutar tržišnih segmenata preduzetništva i poljoprivrede, a ne mogu se odobravati za tržišni segment stanovništvo.
Takođe, definisane su i aktivnosti koje se ne mogu finansirati sredstvima kredita KfW, a sve detalje ponude možete saznati u Mikrofin poslovnicama širom BiH.