Download Zona

Finansijski izvještaji

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora
Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2017. godine i Izvještaj nezavisnog revizora
Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2021. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2022. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Press materijal

Mikrofin Logo – bijeli sa sloganom
Mikrofin Logo

Mikrofin Logo – sa sloganom

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Mikrokreditnog društva Mikrofin
Opoziv saglasnosti na obradu podataka o ličnosti u marketinške svrhe

Sva prava zadržava Mikrofin, Banja Luka.