Kalkulator kredita

ODABERITE IZNOS KREDITA I PERIOD OTPLATE

NapomenaPrimjer mjesečne rate kredita je isključivo informativnog karaktera

Morate da popunite obavezno polje
Morate da popunite obavezno polje
Morate da popunite obavezno polje
Mjesečna rata:
Ukupno zaduženje:
Ukupno kamate:
Efektivna kamatna stopa*:
Efektivna kamatna stopa (EKS): predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka mikrokredita a obuhvata: nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu (ukoliko je ugovorena), naknadu za obradu mikrokredita, troškove instrumenata obezbjeđenja (troškovi mjenice, polise osiguranja, uspostavljanja zaloga, uspostavljanja hipoteke ukoliko se koriste) i troškove pribavljanja i ovjere različitih uvjerenja, potvrda, izjava bilo da se troškovi ovjere odnose na dokument koji glasi na podnosioca zahtjeva, sudužnike ili druga lica koja garantuju za otplatu mikrokredita i ostale slične naknade, a koji predstavljaju uslov za odobrenje i korištenje mikrokredita. Podaci o visini EKS su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju MKD Mikrofin.

Kontakt

Mikrokreditno društvo "Mikrofin" d.o.o. Banja Luka


Adresa:
 Banja Luka – Vase Pelagića 22
Telefon: +387 51 230 330
E-mail: mikrofin@mikrofin.com
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00

Pošaljite nam poruku

Molimo da popunite sva obavezna polja
Molimo da popunite sva obavezna polja
Molimo da popunite sva obavezna polja

Sva prava zadržava Mikrofin, Banja Luka.