U okviru svoje dugogodišnje tradicije pružanja pomoći i podrške zajednici, MKD Mikrofin je realizovao novu donaciju. Ovaj put, fokus je bio na obrazovanju, tačnije na potrebama JU OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku, jednoj od najvećih osnovnih škola u Republici Srpskoj. Prepoznavši izazove s kojima se škola susreće u svakodnevnom radu, a posebno kada je riječ o predmetu digitalni svijet, Mikrofin je odlučio da učenicima i nastavnom osoblju olakša nastavni proces doniranjem dva prenosna računara.

Digitalna pismenost je danas ključna za cjelokupno obrazovanje. U JU OŠ „Sveti Sava“ više od 400 učenika iz drugog, trećeg i četvrtog razreda izučava predmet digitalni svijet. S obzirom na to da škola do sada nije bila adekvatno opremljena za ovu svrhu, svaki novi računar predstavlja dragocjenu pomoć. Mikrofin je prepoznao ovu potrebu i po izboru škole, donirao dva laptopa, čime je dodatno obogatio tehničke kapacitete škole i pružio podršku učenicima i nastavnicima.

Ovo je već treći put da Mikrofin donacijom pomaže JU OŠ „Sveti Sava“, što jasno pokazuje njihovu kontinuiranu podršku školi tokom proteklih godina. Tokom 26 godina postojanja, Mikrofin kontinuirano pokazuje svoju posvećenost društveno odgovornom poslovanju, ulažući značajna sredstva u brojne projekte i inicijative u BiH. Ovom donacijom, kompanija nastavlja svoju misiju ulaganja u obrazovanje i bolju budućnost djece i društva u cjelini.

 

 

 

Sva prava zadržava Mikrofin, Banja Luka.