Obavještenje o privremenim mjerama

Obavještenje o privremenim mjerama

Mikrokreditno društvo „Mikrofin“ će pružiti maksimalnu podršku i razumijevanje za klijente koji su direktno pogođeni vanrednom situacijom izazvanom pandemijom virusa korona, u smislu gubitka posla ili značajnog smanjenja obima poslovnih aktivnosti.

Agencija za bankarstvo je objavila Odluku o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“. Ova odluka daje nam mogućnost da na osnovu analize ugroženosti klijentu (fizičkim i pravnim licima) ponudimo i odobrimo jednu ili više mjera opisanih u nastavku:

 1.  Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita na period od najduže 12 mjeseci (za kredite koji se otplaćuju sa jednokratnim dospijećem dozvoljeno produženje roka otplate kredita je do 6 mjeseci)
  Mjera se primjenjuje na klijente (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente kojima su smanjena mjesečna primanja ili klijente koji imaju neredovna mjesečna primanja, odnosno za klijente (preduzetnici, poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusa „Covid - 19“, klijente kod kojih je smanjen obim mjesečnih prihoda usljed smanjenja obima poslovne aktivnosti, klijente koji ostvaruju neredovan mjesečni prihod usljed otežane naplate potraživanja od kupaca, ili klijente kojima je ugrožena likvidnost u poslovnoj aktivnosti usljed promjene tržišnih uslova.
 2. Grejs period za otplatu glavnice kredita na period od najduže 6 mjeseci, uz mogućnost produženja krajnjeg roka otplate kredita za period trajanja grejs perioda.
  Mjera se primjenjuje na klijente (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente koji su imali gubitak svih mjesečnih primanja, odnosno za klijente (pravna lica – preduzetnici, poljoprivrednici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusa „Covid - 19“, klijente koji imaju potpunu obustavu svih mjesečnih prihoda.
  U toku trajanja grejs perioda obračunava se 75% od inicijalno ugovorene nominalne kamatne stope.
 3. Moratorijum odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza, na period od najduže 6 mjeseci u RS i najduže 12 mjeseci u FBiH, bez mogućnosti produženja krajnjeg roka otplate kredita.
  Mjera se primjenjuje na klijente (stanovništvo) kojima je uručen otkaz od poslodavca, klijente koji su imali gubitak svih mjesečnih primanja, odnosno za klijente (preduzetnici, poljoprivrednici) kojima kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusa „Covid - 19“, klijente koji imaju potpunu obustavu svih mjesečnih prihoda, i klijente koji su iz navedenih kategorija a ne prihvataju grejs period kao posebnu mjeru; obavezno je da klijenti dostavi materijalni dokaz o istom.
  U toku trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu. U toku trajanja moratorijuma obračunava se 75% od inicijalno ugovorene nominalne kamatne stope. Nakon isteka moratorijuma, pripadajuću kamatu i glavnicu pripisujemo na sve preostale anuitete ravnomjerno. Za vrijeme trajanja moratorijuma neće se obračunavati zatezna kamata.
  Za klijente sa kojima Društvo ne uspije ostvariti kontakt, a na osnovu procjene rizika portfolia očekuje se da klijent neće biti u mogućnosti da u narednom periodu uredno izmiruje kreditne obaveze, Društvo će odobriti klijentu privremeni moratorijum na period od mjesec dana uz mogućnost produženja istog u toku trajanja vanredne situacije.
 4. Reprogram kredita:
  Mjera se primjenjuje na kredite klijenata koji su direktno ili indirektno pogođeni virusom „Covid - 19“, i koji su na dan 29.02.2020. godine, bili u kašnjenju većem od 60 dana. Ukoliko je klijent imao više kredita na dan 29.02.2020. godine, u svim slučajevima mjera koja se može primjeniti je reprogram kredita.
 5. Kredit za likvidnost
  Mjera se primjenjuje na klijente (poljoprivrednici i preduzetnici) kojima je zabranjen rad usljed sprovođenja mjera restrikcija za suzbijanje širenja virusa „Covid - 19“, klijente kojima je smanjen obim mjesečnih prihoda usljed smanjenja obima poslovne aktivnosti, klijente koji ostvaruju neredovan mjesečni prihod usljed otežane naplate potraživanja od kupaca, klijente kojima je ugrožena likvidnost u poslovnoj aktivnosti usljed promjene tržišnih uslova.
  Uslovi kredita:
  Iznos kredita do 10.000 KM
  Rok otplate do 36 mjeseci
  Naknada: bez naknade
  Nominalna kamatna stopa je jednaka najnižoj kamatnoj stopi aktivnih kredita klijenta iz segmenta poslovnih aktivnosti (osim za kredite po subvencionisanoj kamatnoj stopi).

Napomena: sve izmjene uslova odobravaju se bez dodatnih naknada. U toku trajanja moratorijuma i grejs perioda obračunava se 75% inicijalno ugovorene kamatne stope (RS i FBiH), a sve navedene mjere su podjednako važeće u oba entiteta (RS i FBH)

Klijenti mogu predati Zahtjev za posebnu mjeru na sljedeće načine:

 • Popunjavanjem formulara na internet stranici www.mikrofin.com,
 • Slanjem fotografije popunjenog fomulara putem Vibera (na broj koji će klijent dobiti od svog kreditnog službenika ili pozivom na broj poslovnice Mikrofina),
 • Slanjem skeniranog formulara putem elektronske pošte,
 • Slanjem putem redovne ili brze pošte,
 • Dolaskom u najbližu poslovnicu Mikrofina, uz obavezno prethodno zakazivanje termina.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja posjetite internet stranicu Mikrofina, pošaljite upit na naš Facebook profil ili pozovite poslovnicu Mikrofina u svom gradu.