PREDUZETNICI

PREDUZETNICI

KREDITI ZA PREDUZETNIKE

Podrška dobrim poslovnim idejama

BRZI KREDIT ZA PREDUZETNIKE

Brzi krediti uz još bržu realizaciju

IRB KREDIT ZA POČETNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Finansijska podrška razvojnim projektima u RS kroz različite kreditne linije

KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Povećajte energetsku efikasnost svog preduzeća

Imate dobru poslovnu ideju? Mi ćemo je podržati.

Kredit za mikropreduzetnika prepoznaje individualne potrebe preduzetnika i nudi brza finansijska rješenja.

NAMJENA: ulaganje u osnovna ili obrtna sredstva.

+     USLOVI:

Iznos kredita:

 • od 1.000 KM do 50.000 KM za registrovane djelatnosti
 • od 1.000 KM do 15.000 KM za neregistrovane i djelatnosti registrovane kraće od 6 mjeseci.

Rok otplate kredita:

 • do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,
 • od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,
 • od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Ukoliko je kredit namijenjen za obrtna sredstva, ovi rokovi su kraći. Detaljnije saznajte od našeg kreditnog službenika.

Kamatna stopa:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15,5%.

Za klijente koji imaju neregistrovane djelatnosti kamatna stopa se uvećava za 1%.

Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,50% sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva od 1%, troškom mjenica od 50 KM (10 mjenica po 5 KM), troškom ovjere dokumentacije 32,5 KM, EKS iznosi 18,44%. 

Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,5% bez provizije za obradu kredita, sa troškom mjenica od 25 KM (5 mjenica po 5 KM) i troškom ovjere dokumentacije* od 12 KM, EKS iznosi 17,81%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

Grejs period: do 18 mjeseci, zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Provizija: od 1% do 2%, u zavisnosti od visine kredita.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:


Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

12

243648

60

1.000

92

50

5.000

458250181

147

10.000

907494357289

249

30.000

2.7151.4761.062858

738

50.000

4.5252.4601.7701.430

1.229

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.
 

Brzi kredit za brzu primjenu i još bržu otplatu.

Bez obzira da li su vaše potrebe lične ili poslovne prirode postoje trenuci kada vam je novac hitno potreban. Tada nemate vremena za dugotrajne kreditne procedure i odlaganja.

Brzi kratkoročni krediti se plasiraju u najkraćem vremenskom roku bez troškova obrade i bez žiranata.

NAMJENA:

 • sredstva su namijenjena pravnim ili fizičkim licima – preduzetnicima koji imaju potrebu za kratkoročnom pozajmicom.

+     USLOVI:

Iznos: 500-3.000 KM

Rok otplate:

 • do 12 mjeseci za klijente u I i II ciklusu
 • do 18 mjeseci za klijente u trećem i višim ciklusima.

Kamatna stopa:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 19%. Za klijente koji imaju neregistrovane djelatnosti, kamatna stopa se uvećava za 1%.

Za iznos 3.000 KM sa rokom otplate 12 mjeseci uz NKS 19%,  bez troška provizije za obradu kredita, uz trošak mjenice od 5 KM,  trošak ovjere dokumentacije* 6KM, efektivna kamatna stopa iznosi 21,22%. Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH.

Isplata kredita: gotovinski i na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Iznos kredita u KM

Rok otplate (mjeseci)

3

6101216

18

500 

1728854

46

1.000 

3441761099271

64

2.000 

688352218184142

129

3.000 

1.032528327276214

193

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

 

Korisnici kredita: Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.

Namjena kredita: Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava.

+     USLOVI:

Iznos kredita:    od 5.000 do 50.000 KM

Rok otplate:       do 10 godina

Grejs period:     do 12 mjeseci

Kamatna stopa:

 • osnovna kamatna stopa 4,40%
 • za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština 3,90%
 • za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije 4,10%
 • za projekte iz oblasti turizma 4,10%
 • za pripremu izvoza 3,90%

Provizija:

 • 1% – za pravna lica
 • 0,5% – za fizička lica

Garancije:

 • Do 5 godina
 • FIZIČKA LICA – do 30.000 KM
 • Obavezna administrativna zabrana za žirante.
 • PRAVNA LICA – do 50.000 KM
 • Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.
 • HIPOTEKA – do 50.000 KM
 • U skladu sa uputstvom o hipoteci.
 • Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.
 • Preko 5 godina
 • HIPOTEKA – do 50.000 KM
 • U skladu sa uputstvom o hipoteci.
 • Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.

Nominalna kamatna stopa je godišnja, promjenjiva i zavisi od pripadnosti pojedinoj grupi korisnika. Više informacija saznajte na www.irbrs.org

Reprezentativni primjer za klijente iz osnovne grupe: EKS za kredit od 30.000 KM iznosi 4,70% uz NKS od 4,40% , proviziju za obradu kreditnog zahtjeva od 0,50%, trošak mjenice od 5,00 KM i rok otplate od 60 mjeseci.

Reprezentativni primjer za projekte realizovane u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama: EKS za kredit od 50.000 KM iznosi 4,18% uz NKS od 3,90%, proviziju za obradu kreditnog zahtjeva od 0,50%, trošak mjenice od 5,00KM i rok otplate od 60 mjeseci.
 

Većina ljudi je čula za energetsku efikasnost, ali samo neki razumiju koliko uštedu ona stvarno donosi. Znaš li da bolja toplotna izolacija kuće ili stana uštedi i do 60% energije? A gdje su još stolarija, efikasniji sistemi za grijanje, niskoenergetski kućni aparati ili poljoprivredne mašine.

Zato, povećaj svoju energetsku efikasnost, a za pomoć pri realizaciji – obrati se nama.

NAMJENA:

Kreditima za energetsku efikasnost mogu se finansirati mjere kojima se smanjuje potrošnja energije i emisija štetnih gasova:

 • U stambenim i poslovnim objektima– npr. zamjena sistema grijanja, izolacija vanjskih zidova i krovova, podna izloacija, stolarija itd.
 • U domaćinstvima– nabavka elektičnih kućnih aparata sa EU naljepnicom,
 • Korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i preduzećima– npr. zamjena klasičnog grijanja toplotnom pumpom, solarno-termalni sistemi za toplu vodu itd.
 • Rasvjeta(nabavka energetski efikasnih sijalica, zamjena klasičnih sijalica LED sijalicama itd.)
 • Poboljšanje radnih procesa(zamjena starog generatora novim na prirodni gas ili dizel/solarni pogon, zamjena traktora, nabavka opreme za obradu zemljišta itd.)

+     USLOVI:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće od 15%. Za iznos kredita u visini od 50.000 KM i sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 15,5%, sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva 1,5%, troškom mjenica 10 KM (2 mjenice) i 12 KM troškova za ovjeru dokumentacije*, EKS  iznosi 17,43%.

*trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:


Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

12

243648

60

1.000

90

48

5.000

451242173

139

10.000

903485347278

241

30.000

2.7081.4551.040835

722

50.000

4.5132.4241.7331392

1.203

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.
 

KONTAKT

Mikrokreditno društvo
"Mikrofin" d.o.o. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Vase Pelagića 22
Telefon: +387 51 230 330
E-mail: mikrofin@mikrofin.com
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00

Pošaljite nam poruku