STANOVNIŠTVO

STANOVNIŠTVO

nenamjenski kredit

Krediti za sve vaše potrebe

FLEŠ KEŠ

Munjevito brz keš kredit

kredit za adaptaciju

Krupna ulaganja zahtijevaju krupne odluke, a mi smo tu da vam pomognemo u toj odluci

kredit za polise osiguranja

Više ne morate plaćati registraciju vozila odjednom

IRB stambeni kredit

Krediti iz sredstava Investiciono razvoje banke RS

KREDITI ZA PENZIONERE

Nenamjenski krediti za najstariju populaciju

KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Povećajte energetsku efikasnost svog preduzeća

Već dugo želite kupiti drugi automobil ili bolji telefon, a nikad nije pravo vrijeme za to.  Možda samo želite da sebi konačno priuštite putovanje iz snova.

Ma zapravo, nama uopšte nije važno koji je vaš razlog.

Uz Nenamjenski kredit vrlo brzo možete raspolagati gotovim novcem ili ga iskoristiti za finansiranje vaših želja i potreba.

+     USLOVI:

Iznos kredita:

 • Iznos kredita od KM 1.501 do KM 10.000 za klijente koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,
 • Iznos kredita od KM 1.501 do KM 5.000 za ostale klijente.

Rok otplate kredita:

 • do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,
 • od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,
 • od KM 5.001 do KM 10.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: nema.
Kamatna stopa:
Nominalna kamatna stopa: fiksna, kreće se od 19% do 20%, zavisno od roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite.

Efektivna kamatna stopa:

Za iznos 10.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 20%, proviziju za obradu kredita 2%, trošak po mjenici 5 KM, trošak ovjere dokumentacije* 12 KM, trošak osiguranja kredita 1% , efektivna kamatna stopa iznosi 23,77%. Navedena EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Provizija: 2%.
Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.
Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.
 

Treba ti novac da brzinski riješiš neke stvari? Rješenje nudi Kapetan Kreda!

Kapeta Kreda je tvoj finansijski savjetnik koji će ti jednostavno i lako odobriti Fleš keš, munjevito brz keš kredit.

 • Brzina i fleksibilnost obrade
 • Bez provizije za obradu kredita

+     USLOVI:

Korisnici: fizička lica sa određenim primanjima koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita
Iznos kredita: 300 – 2.000 KM
Rok otplate: do 18. mjeseci, u zavisnosti od visine iznosa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 17%.

Za kredit u iznosu od 2.000 KM uz NKS od 17%, bez troškova provizije za obradu kredita, uz trošak mjenice 5 KM, ovjere dokumentacije 6 KM* i rok otplate od 18 mjeseci, EKS iznosi 19,19%.

*trošak ovjere dokumentacije odnosi se samo na poslovnice u Federaciji BiH

​Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:​


Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

3

56912

18

 300 

 103 6353

 500 

 171 104 88 60 46

 700 

 240 146 123 83 64

 1.000 

 343 209 175 119 91

 1.500 

 514 313 263 179 137

 2.000 

 686 471 350 238 182127

​*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

 

Krupna ulaganja zahtjevaju i krupne odluke, a mi smo tu da vam olakšamo donošenje odluke.

Ako ste razmišljali da proširite svoj stambeni prostor ili izvršite rekonstrukciju postojećeg, Kredit za adaptaciju je dobro rješenje za takvu vrstu investicije.

NAMJENA:

 • kupovina stambenog prostora ili građevinskog zemljišta;
 • sanacija, adaptacija, rekonstrukcija ili dogradnja stambenog prostora.

+     USLOVI:

Iznos kredita: od KM 3.000 do KM 50.000
Rok otplate kredita:

 • od KM 3.000 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,
 • od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: do 6 mjeseci za kupovinu stambenog prostora.

Kamatna stopa:
Nominalna kamatna stopa: fiksna i kreće se od 17% do 20% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite.

Efektivna kamatna stopa:

Kod kredita obezbijeđenog jemcem ili sudužnikom u  iznosu od 20.000KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS 18%, 1,5% troška provizije za obradu kredita, uz trošak za mjenicu od 5KM, trošak ovjere dokumentacije 12 KM*, EKS iznosi 20,40%.

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH 

Provizija: od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita.
Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.
Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.
 

Ako plaćanje registracije odjednom predstavlja preveliko opterećenje za vaš kućni budžet, nudimo vam rješenje. Kredit za polise osiguranje je vrsta beskamatnog kredita koji vam nudi mogućnost otplate troškova osiguranja vašeg  limenog ljubimca do 12 jednakih rata.

+     USLOVI:

Iznos kredita: do 5000 KM.

Rok otplate kredita: do 12 mjeseci.

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 0%.

Za iznos od 500 KM sa rokom otplate od 12 mjeseci, fiksnu proviziju od 20 KM, trošak po mjenici 5 KM i trošak ovjere dokumentacije* 6 KM, efektivna kamatna stopa iznosi 12,69%. Ovako iskazana efektivna kamatna stopa je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH.

Krediti se plasiraju u saradnji sa društvima za osiguranje, sa kojima je zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Provizija:

 • za iznose veće od 1000 KM iznosi 6%
 • za iznose manje od 1000 KM provizija u fiksnom iznosu u zavisnosti od roka otplate kredita iznosi:
  • od 1 do 6 mjeseci 10 KM
  • od 7 do 9 mjeseci 15 KM
  • od 10 do 12 mjeseci 20 KM

Isplata kredita: gotovinski.
Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.
 

Korisnici kredita: Fizička lica.

Namjena kredita: Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i proširenje stambenih jedinica i refinansiranje ranije odobrenih stambenih kredita po projektu Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BIH.

+     USLOVI:

Iznos kredita:

 • Od 10.000 do 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice.
 • Od 10.000 do 50.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.

Rok otplate:       do 25 godina

Grejs period:     nema

Kamatna stopa: je fiksna i razlikuje se za grupe korisnika koje definiše IRB:

 • opšta grupa 4,20%
 • beneficirana grupa 3,60%
 • grupa I 4,00%

Definicije grupa:

Beneficirana grupa:

 • članovi porodica poginulih i nestalih boraca
 • ratni vojni invalidi I-IV kategorije
 • civilne žrtve rata od I-IV grupe
 • porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece
 • osobe sa invaliditetom iz člana 21. Stav 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobaljavanju i zapošljavanju invalida (Sl.gl. RS br.37/12 I 82/15),
 • korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine

Grupa I:

 • bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje)
 • porodice i samohrani roditelji sa troje djece


Provizija
:             0,5%

Garancije:

 • Do 5 godina
 • FIZIČKA LICA – do 30.000 KM
 • Garanti moraju zadovoljavati uslove u pogledu visine primanja i stabilnosti zaposlenja. Obavezna je administrativna zabrana za garante.
 • PRAVNA LICA
 • Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.
 • HIPOTEKA
 • U skladu sa uputstvom o hipoteci.
 • Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih i/ili pravnih lica.
 • Preko 5 godina
 • HIPOTEKA
 • U skladu sa uputstvom o hipoteci.
 • Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih ili pravnih lica.
 • Ukoliko nije zadovoljen definisani omjer vrijednosti hipoteke u odnosu na iznos kredita, obavezno je uz hipoteku uzeti dodatne garancije.

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 180 mjeseci uz NKS 3,60% i proviziju za obradu kredita 0,50%, i trošak mjenice od 5KM, za klijente iz beneficirane grupe EKS iznosi 3,73% (na dan 18.01.2019.),

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 300 mjeseci uz NKS 4,20% i proviziju za obradu kredita 0,50%, i trošak mjenice od 5KM, za klijente iz opšte grupe EKS iznosi 4,33% (na dan 18.01.2019.)
 

Korisnici kredita su fizička lica koja ostvaruju prihode kao uživaoci prava PIO MIO fondova BiH, nemaju više od 75 godina u trenutku ugovorenog dospijeća kredita, a kreditna sredstva koriste za zadovoljenje potreba iz domena potrošnje.

+     USLOVI:

Iznos kredita: od 300KM do 3.000KM
Rok otplate: do 24 mjeseca, minimalni anuitet 40KM

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 19,5%. Visina NKS može biti manja u zavisnosti od kategorije klijenata kojoj tražilac kredita pripada, a koja je definisana od strane Društva prema kriterijumima za rangiranje klijenata.

Bez provizije za za obradu kredita.
Obezbjeđenje: bez žiranata uz vlastitu mjenicu klijenta, i obaveznu polisu osiguranja za cijeli period trajanja kredita (osigurani slučaj kao posljedica nesrećnog slučaja ili bolesti).

Za iznos kredita od 3.000KM sa rokom otplate od 12 mjeseci uz NKS 19,5%, bez troška provizije za obradu kredita, uz trošak po mjenici od 5 KM, trošak ovjere dokumentacije 6 KM*, i trošak polise 1,35%**, EKS iznosi 25,22%.

* trošak ovjere dokumentacije odnosi se samo na poslovnice FBiH

** trošak polise zavisi od perioda otplate kredita

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:


Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

3

691218

24

 500 

 172 88 60

 46

 1.000 

 344 176 120 92 65

 51

 2.000 

 688 353 241 185 129

 101

 3.000 

 1.033 529 361 277 194

 152

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.
 

Većina ljudi je čula za energetsku efikasnost, ali samo neki razumiju koliko uštedu ona stvarno donosi. Znaš li da bolja toplotna izolacija kuće ili stana uštedi i do 60% energije? A gdje su još stolarija, efikasniji sistemi za grijanje, niskoenergetski kućni aparati ili poljoprivredne mašine.

Zato, povećaj svoju energetsku efikasnost, a za pomoć pri realizaciji – obrati se nama.

NAMJENA:

Kreditima za energetsku efikasnost mogu se finansirati mjere kojima se smanjuje potrošnja energije i emisija štetnih gasova:

 • U stambenim i poslovnim objektima – npr. zamjena sistema grijanja, izolacija vanjskih zidova i krovova, podna izloacija, stolarija itd.
 • U domaćinstvima – nabavka elektičnih kućnih aparata sa EU naljepnicom,
 • Korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i preduzećima – npr. zamjena klasičnog grijanja toplotnom pumpom, solarno-termalni sistemi za toplu vodu itd.
 • Rasvjeta (nabavka energetski efikasnih sijalica, zamjena klasičnih sijalica LED sijalicama itd.)
 • Poboljšanje radnih procesa (zamjena starog generatora novim na prirodni gas ili dizel/solarni pogon, zamjena traktora, nabavka opreme za obradu zemljišta itd.)

+     USLOVI:

Iznos kredita: od 400 KM do 50.000 KM

Rok otplate:

 • za iznose do 5.000 KM do 48 mjeseci
 • za iznose od 5.001 KM do 50.000 KM rok otplate do 60 mjeseci.

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće od 15%. Za iznos kredita u visini od 50.000 KM i sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 15,5%, sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva 1,5%, troškom mjenica 10 KM (2 mjenice) i 12 KM troškova za ovjeru dokumentacije*, EKS  iznosi 17,43%.

*trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FbiH

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Iznos kreditaRok otplate (mjeseci)
1224364860
1.0009048
5.000451242173139
10.000903485347278241
30.0002.7081.4551.040835722
50.0004.5132.4241.73313921.203

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

 

KONTAKT

Mikrokreditno društvo
"Mikrofin" d.o.o. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Vase Pelagića 22
Telefon: +387 51 230 330
E-mail: mikrofin@mikrofin.com
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00

Pošaljite nam poruku